Om oss

Velkommen til Vikedal bygdahus si heimeside.

Vikedal Bygdahus SA er eit samvirkeføretak med vekslande medlemstal, vekslande kapital og avgrensa ansvar.

Føremålet med laget er å reisa og driva eit bygdehus, for på den måten å skaffa innbyggjarane ein høveleg samlingsstad med rom for møter, festar, kino, teaterframsyningar, konsertar, studierom , idrettslokale. m.m.

Vikedal Bygdahus feira 10 årsjubileum i 2009 (oktober).

August 2011 opna Vikedal Bygdahus idrettshall i tilknytning til bygdahuset. Vikedal Bygdahus er byggherre for dette store prosjektet, og det er eit samarbeid mellom dei tre bygdene i indre del, Sandeid, Vikedal og Imsland.

Alle er velkommne til små og store tilstelningar som til ein kvar tid blir arrangert.

Comments are closed.